6.A

Učivo a úkoly pro dnešní den 27.01.2021:

Český jazyk a literatura Slovní druhy navratilova
Dějepis Starověká Indie luzova
Matematika Dělení desetinných čísel. derkova
Přírodopis Členovci zaoral
Hudební výchova VIDEOKONFERENCE 12:35 : Hudba ve starověku - obecné znaky, hudba ve starověké Mezopotámii sobotkova
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Cvičení z anglického jazyka VIDEOKONFERENCE 10.45- Tvorba otázky pomocí tázacích zájmen konecna
Seminář z anglického jazyka Frekvenční příslovce kyasova
Seminář z přírodopisu Pavoukovci zaoral