8.B

Učivo a úkoly pro dnešní den 27.01.2021:

Český jazyk a literatura Národní obrození - II. fáze - Čelakovský koudelka
Ruský jazyk VIDEOKONFERENCE: 8:50 HOD. (skupina Teriaki) teriaki
Ruský jazyk Sebehodnocení 1. pololetí barnetova
Německý jazyk Města a země adamikova
Zeměpis Východní Evropa - Pobaltské státy navratilova
Matematika Válec hubena
Tělesná výchova Sebehodnocení forytek
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Třídnická záležitost Volba povolání hubena