Pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání, pamětné násobení a dělení, rovnoběžky.

Matematika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Poslední týden online výuky - mrkněte vždy do učebnice na napsanou stranu a udělejte si na folii některá cvičení.

PONDĚLÍ

- pamětné sčítání a odčítání str. 30

- str. 30 cv. 4 – NAPSAT DO SEŠITU, VYFOTIT A POSLAT NA MOODLE!!!

- početníček str. 20

ÚTERÝ

- písemné sčítání učebnice str. 31

- početníček str. 21 – celá strana

STŘEDA

- Rovnoběžky - str. 72

ČTVRTEK

- písemné odčítání str. 32

- početníček str. 22 – VYFOTIT A POSLAT NA MOODLE!!!

PÁTEK

- pamětné násobení a dělení str. 33