Skládání sil různého směru

Fyzika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Dobrý den, dnes se podíváte, jak se skládají síly, které mají různý směr. V tomto případě se výslednice sil určuje graficky doplněním do rovnoběžníku dvou sil, výsledná síla je úhlopříčka. Velikost výsledné síly můžu určit výpočtem nebo změřením uhlopříčky, jestliže jsem sílu znázornila správně.

Na Moodle si otevřete prezentaci Skládání sil různého směru, projděte si ji. V učebnici strana 46 - 47.

Vypracujte na opakování přiložený soubor  Test výslednice sil ano a vložte do Moodle do úkolu s datumem 23.11.2020.  Úkol uložte do pátku 27.11.2020.