Středa 25. 11. ČJ: Dvojice slov py x pi, procvičování pravopisu

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Středa 25. 11. ČJ: Učebnice str. 42 – Dvojice slov py x pi, splnit cv. 6. - do sešitu ČJ-2,  Procvičování pravopisu str. 21 – splnit!

Hotové ofotit a umístit na Moodle k tomuto úkolu v jpg. nebo pdf. :) - oznámkuji!

Využít i odkaz: https://www.mojecestina.cz/article/2014091001-test-vyjmenovana-slova-po-p-1

atd.