Středa 25. 11. ČT: Velký dojem - čtení a plnění úkolů ke článku

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Středa 25. 11. ČT: Čítanka str. 20 – 23 – Velký dojem – číst a splnit úkoly - listy v pdf.

Hotové ofotit a umístit na Moodle k tomuto úkolu v jpg. nebo pdf. :) - oznámkuji!