Morfematický rozbor, Střídání hlásek při odvozování slov

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

1)Projděte a zopakujte si ještě jednou (dělali jsme na videokonferenci) morfematický rozbor, tedy 2. a 3. slide v prezentaci morfematický, tvarotvorný rozbor na moodlu.

2) Projděte si i druhou prezentaci na moodlu - Střídání samohlásek a souhlásek při odvozování slov, poslední slide této prezentace si opište nebo vlepte do sešitu. 

3) Vypracujte v pracovním sešitě cvičení 1b, 2, 3, 4/s.13, cvičení 5/s.14

Nic neodevzdávejte, budeme řešit ve videokonferenci ve čtvrtek.