Drak - obrázek k popisu draka

Výtvarná výchova
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Nakresli pastelkami nebo voskovkami draka podle svého popisu z pondělí na výkres nebo jiný papír. Ofoť a ulož na moodl do VV do složky Drak.