Zemědělství Evropy

Zeměpis
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

1) Vypracujte pracovní list Obyvatelstvo a sídla Evropy, najdete jej v moodlu. Termín do 27. listopadu.

2) Přečtěte si v učebnici učivo Zemědělství Evropy - strana 21.

3) Zapište zápis - viz moodle.

4) Pod zápis vypracujte do sešitu úkoly 1,2,3/strana 11 dole.