Vývoj hospodářství ČR

Zeměpis
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

1) Splň test Obyvatelstvo a sídla v moodlu. Termín do 27. 11.

2) Přečti si o vývoji hospodářství v ČR v učebnici na straně 20 - 21.

3) Zapiš zápis Vývoj hospodářství ČR - v moodlu.