VIDEOKONFERENCE: Advent a hudba, hudba chrámová, varhanní, hra na online hudební nástroje - koleda

Hudební výchova
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Milé šesťačky a šesťáci, zvu vás možná na poslední videokonferenci před vaším nástupem do školních lavic. Více na moodle.