Základy práce s počítačem - Psaní

Informatika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Chválím všechny, kteří splnili úkoly z minula. Hodnocení úkolů naleznete ve známkách v Moodlu. 

Tento další úkol splňte v den, kdy máte podle rozvrhu Informatiku.

  • Přihlaste se do Moodle do předmětu Informatika a z kategorie "Klávesnice" splňte: "Úkol - Psaní"
    • Na svém počítači vytvořte textový soubor v jakémkoliv programu na psaní (např. Poznámkový blok nebo Word nebo cokoliv). Do souboru opište e-mail z vaší učebnice Českého jazyka ze strany 30. Věty opisujte gramaticky správně, rozlišujte velká a malá písmenka, tečky, čárky, mezery.  Pište sami, v klidu. Nebojte se zkoušet různá písmena. Díky pravidelnému tréninku se to naučíte.

    • Soubor uložte ve svém počítači a odevzdejte jej na Moodle do již zmíněného úkolu: "Úkol - Psaní".

    • Hodnocena bude správnost a kompletnost opisu. Úkol vám oznámkuje učitel do příští hodiny Informatiky.