Elektrické vlastnosti látek

Fyzika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Dobrý den, připomínám, že jste měli splnit úkoly na Moodle - test Atom a molekula, kdo nemá splněno, nechť učiní dnes!!!!!!!!

Dnes začneme probírat elektrické vlastnosti látek V přiložených odkazech se podívejte na videa s pokusy a můžete si některý pokus doma připravit. Po příchodu do školy budeme pokusy provádět, tak můžete být připraveni a mít plusové body nebo malé jedničky za přípravu na výuku.

Zapište si do sešitu zápis, kde máte popsané jednoduché pokusy s brčky.