Mluvnické kategorie a tvary podstatných jmen -pád

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu
  1. Zopakujte si pádové otázky.
  2. Doplňte cvičení v přiloženém souboru, uložte na moodlu do JČ do složky Pád podstatných jmen.