Videokonference - Kruh, kružnice

Matematika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Procvičíme si kružnici a kruh. Přichystejte si sešit G, učebnici M, pravítko, tužku č.3 a kružítko.

Kdo se nezúčastní, zopakuje si učivo v uč. na str.61.

DÚ : Do sešitu G opiš tyto zápisy a kružnice narýsuj k ( S; r = 4 cm), m ( O; r = 3 cm 5 mm),  r ( P; r= 5 cm), s ( T; r = 2 cm 5 mm) .Zkontroluji ve škole.

chlapci v 9. 00 hod., děvčata v 9. 45 hod.