VIDEOKONFERENCE - minulá modální slovesa - kontrola úkolů

Anglický jazyk
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Hello everybody,

dnes, tj. středa 25. listopadu 2020 se potkáme na videokonferenci. Videokonference bude probíhat v době od 11:45 do 12:30 hod. Prosím, připojte se včas. Náplní hodiny bude kontrola vypracovaných úkolů z učebnice a minulých modálních sloves v pracovním sešitě.

K videokonferenci si připravte učebnici, pracovní sešit, školní sešit (s vypracovanými úkoly z minulých dvou hodin!!!) a samozřejmě i psací potřeby. K videokonferenci se opět připojte přes účet na Moodlu, přes "Videokonferenční místnost pro 9. ročník" Účast je samozřejmě povinná!

Budu se těšit na slyšenou :-) Zdraví Vás ML, martina.ludikova@zsmorkovice.cz