Dělení 9

Matematika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Žáci si přepíší do sešitu Matematika příklady na dělení 9 (viz textový dokument)

- budeme psát s žáky online (25.11. v 9:00)

- žáci, kteří se nepřipojí na online výuku, vypracují samostatně a nahrají do moodle pod příslušný předmět

Již by měli umět násobky 9 zpaměti - opakují si ostatní násobky (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2)

 

V případě dotazů mne prosím kontaktujte na kamila.stepankova@zsmorkovice.cz