Vyjmenovaná slova po B - rozdíly y/i (být)

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

1. Žáci si nejprve pozorně přečtou přiložený textový dokument, zamyslí se nad rozdíly mezi slovy (po návratu budeme lepit do Pamatováčku, prosím tedy nic neopisujte)

2. Pracovní sešit strana 25, cvičení 4, 5 

- budeme vypracovávat s žáky online (25.11. v 10:00)

- žáci, kteří se nepřipojí na online výuku, vypracují samostatně a úkol z PS odevzdají na moodle pod příslušný předmět.

 

V případě dotazů mne prosím kontaktujte na kamila.stepankova@zsmorkovice.cz