Naše město

Prvouka
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Žáci si přepíší zápis do sešitu Prvouka (viz textový dokument)

- hotový úkol nahrajte na moodle pod příslušný předmět

V případě dotazů mne prosím kontaktujte na kamila.stepankova@zsmorkovice.cz