Geometrie - přímka, slovní úlohy.

Matematika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Zopakuj si, co je přímka. (Přímá čára, která nemá začátek ani konec, tzn. není ohraničená body a označuje se malým psacím písmenem).

Pracovní sešit str. 40/5,6,7.

Procvičuj si slovní úlohy zde (odevzdejte na Moodle 1 foto).