Slohová výchova - vyprávění. Čtení.

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Prac.sešit slohové výchovy str. 7/1, str. 8/3. Ve cvičení 3 nemusíte vystřihovat a lepit obrázky pokud nechcete, můžete je nahradit slovy. Napište vyprávění o tom co jste dělali dnes, včera nebo váš denní režim. Zkuste napsat vyprávění dlouhé alespoň 5 vět.

Čtení - čítanka str. 46,47. Ústně odpovězte na otázky v modrém rámečku na str. 47.