Videokonference 25.11.: Sloveso have got/has got v tázacích větách

Anglický jazyk
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Online hodina angličtiny proběhne v těchto časech:

4.B    10,40 - 11,10

4.C    10 - 10,30

Měj u sebe: učebnici, Activity Book, sešit English, pouzdro

Kdo nebyl zkoušen ze spelování, bude připraven.

Úkol pro všechny: Otevři si sešit English. Napiš datum 25th November a opiš si následující:

 Have got/has got v otázce

Have you got a cat? - Máš kočku?  Have you got two cousins? - Máš dva bratrance?

Has he (John) got a cat? - Má John kočku?  Has she ( Tina) got two cousins? - Má Tina dvě sestřenice?

Odpověď na tyto otázky: Have you got his ruler? - Máš jeho pravítko?                                                                       Yes, I have. - Ano, mám.  x     No, I haven´t. - Ne, nemám.

Has she/he got his ruler? - Má ona/on jeho pravítko?                                                                                               Yes, she/he has.   x   No, she/he hasn´t. 

How many? Kolik?

How many pets have you got? I have got a dog.

How many pets has she/he got? She/he has got two cats and a dog.