Charakteristika - rozšiřování slovní zásoby

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

V příloze úkoly + odkaz na Moodle