Volby a volební systém

Výchova k občanství
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Info:

- kontrola + hodnocení - Vyfoť vypracovaný úkol a odevzdej na Moodlu do předmětu VKO9 pod 25/11.

Distanční výuka je povinná, každý úkol je hodnocený známkou, která bude součástí hodnocení v předmětu (známky za odevzdané úkoly naleznete v Moodle). Chválím všechny, kteří poctivě pracují a plní úkoly, kdo ještě neodevzdal, tak co nejdříve napravte! Za dosudsplněné zápisy a úkoly dostanete plnohodnotnou známku. Vše se promítá do vaší závěrečné klasifikace. (Žáci, kteří neodevzdají úkol, dostávají známku "5").

----------------------------------------------------------------------------------------

Napiš do sešitu datum, téma, zápis, podívej se na videa (odkazy) a vypracuj kontrolní otázky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- podívej se na video - Volby - odkaz

1. Úkol - zápisu do sešitu:

!!! to co je kurzívou, tak neopisuj, ale přečti si !!!

Volby - akt, kdy jedinec volí svého zástupce

(jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země)

Znaky voleb:

a) svobodné (každý jde volit dle svého uvážení)

b) rovné (každý má stejný hlas bez ohledu na majetek, postavení, atd.)

c) přímé (občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky)

d) tajné (nikdo se nemůže dovědět, jak kdo volil)

 

2. Úkol - podívej se na video - Občanka - díl: Volby (odkaz) a vypracuj kontrolní otázky:

a)  V jakých volbách by musela maminka kandidovat, aby byla poslankyně? 

b) Koho volíme v komunálních volbách?

c) Jaké byly v ukázce zmíněné další druhy voleb?