Mluvené texty - výplňková slova, nepravidelnosti a odchylky od psaného textu