EKOSYSTÉM LES

Přírodověda
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

V učebnici na str. 18 a 19 si pořádně prostudujte kdo a co všechno patří do ekosystému les.