VIDEOKONFERENCE 9.50-10.35 Zájmena - procvičování

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Dobrý den,
dnes se v mluvnici potkáme u videokonference, která bude probíhat od 9.50 do 10.35 na Moodlu.

Nachystejte si učebnici a pracovní sešit.

Těším se! LK