Videokonference 25.11.2020 - převod jednotek, slovní úlohy

Matematika
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Videokonference 8.30 - 9.30 dle rozdělení do skupin - skupina 1, skupina 2

Kdo nebude na videokonferenci si udělá učebnice str. 15 cv. 7,8,9 - školní sešit