VIDEOKONFERENCE 11.40-12.25 Počátky národního obrození

Český jazyk a literatura
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

Dobrý den, 

v dnešní hodině literatury se potkáme u hovoru na Discordu. Hovor bude probíhat od 11.40 do 12.25.

Na Moodlu najdete text - Počátky národního obrození. Otevřete si ho prosím na počítači (mobilu, tabletu) ještě před hodinou. Nemusíte si ho tisknout. 

Na Moodlu také najdete pracovní list - Rukopisy. Pracovní list si VYTISKNĚTE před hodinou.

Moodle

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud se online hodiny nezúčastníte, najdete úkoly na Moodlu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Těším se! LK