14. lekce - ŠKOLA - Co mám a nemám rád?

Ruský jazyk
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu
  • Zdravím všechny a chválím ty z vás, kteří opravdu poctivě plní všechny zadané úkoly. Poznáte to určitě v pololetním hodnocení :)
  • Vezměte si svoji Písanku, otevřete ji na str. 51 a začínáme úkolem 5.
  • Doplňujeme pouze znaky Ju - Ю !!! Pouze ve třetím řádku ve slově ŠKOLE - píšeme E - a v posledním slově ŽÁKYNĚ - dopisujete znak C = Ц

Cvičení překládáte do češtiny - máme zde nová slovesa:

1.  Я  Ч И Т А Ю - ja čitáju = ---------------------------------

2.  Я  И Г Р А Ю - ja igráju = ---------------------------------

3. Я  П О Н И М А Ю - ja panimáju = -----------------------------------

4.  Я  З Н А Ю - ja znáju = -------------------------------------

5.  Я  О Т В Е Ч А Ю - ja atvječáju = --------------------------------------

6.  Я  Л Ю Б Л Ю - ja ljubljú = ---------------------------------

7. Ю Л И Я - júlija = Jůlie

Kdo nepozná, o která slovíčka se jedná, musí se v Písance na str. 54 a 55 podívat a najít odpověď.

  • Ve cvičení 6 str. 51 si nacvičíte psaní slovesa MÁM RÁD/A  pište psací i tiskací azbukou.
  • Cvičení 7 str. 51 přiřazujete slovíčka uprostřed buď do kategorie Já mám rád - Já nemám rád. Slova uprostřed přeložte podle slovníčku str. 55 i do češtiny.
  • Hotový úkol v Písance mi vložte na Moodle do soboty 28.11. 2020