Fotografie - Okamžik přicházejícího jara

Výtvarná výchova
Datum
Obsah učiva, zadání úkolu

 

Otevři zadaný soubor a splň úkoly v něm. CHVÁLÍM ŽÁKY, KTEŘÍ SI PEČLIVĚ PLNÍ SVÉ ÚKOLY!!!

Připomínám všem, že úkoly jsou vždy hodnoceny známkou, plňte je poctivě. Vkládejte je vždy v daném termínu na Moodle, tvoří Vám známku na vysvědčení pro 2. pololetí.