3.B

Český jazyk a literatura Vyjmenovaná slova po B - rozdíly y/i (být) stepankovaka
Prvouka Naše město stepankovaka
Matematika Dělení 9 stepankovaka