1.A

Český jazyk a literatura Hláska a písmeno Ř, ř. Psaní dvojhlásek - au, ou. vybiralova
Anglický jazyk Slovní zásoba na téma školní potřeby. Co je to? To je...Já nevím. oppitzova
Třídnická záležitost Informace vybiralova
Matematika Sčítání a odčítání do 10 vybiralova
Třídnická záležitost Informace k videokonferencím v mobilu strnadel
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Třídnická záležitost Informace o organizaci výuky od 30.11.2020 teriaki
Třídnická záležitost Informace o organizaci výuky od 30.11.2020 teriaki
Matematika Opakování učiva vybiralova
Prvouka Rodina vybiralova
Český jazyk a literatura Čtení - Slabikář, psaní o, m, M vybiralova
Český jazyk a literatura Slabikář - písmeno P, p, psaní písmene a, á vybiralova
Anglický jazyk Osobní, tázací a ukazovací zájmena. Kdo je to? oppitzova
Třídnická záležitost Pokyny pro nástup do školy ve středu 18.11.2020 teriaki
Matematika Opakování učiva vybiralova
Prvouka V rodině vybiralova
Český jazyk a literatura Slabikář - písmeno S, s, psaní slabik s písmenem l vybiralova
Tělesná výchova Domácí cvičení - atletická abeceda vybiralova
Matematika Sčítání a odčítání do 5 - opakování vybiralova
Matematika Sčítání a odčítání do 5 vybiralova
Třídnická záležitost PLATBA ZA DRUŽINU V OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY teriaki
Hudební výchova Zpíváme s pohybem vybiralova
Třídnická záležitost PLATBA ZA KROUŽKY V 1. POLOLETÍ 2020/2021 teriaki
Český jazyk a literatura Slabikář - písmeno L, l, psaní slabik s písmene l vybiralova
Třídnická záležitost Tvrdý i měkký papír pro výtvarnou výchovu teriaki
Prvouka Moje rodina, máme miminko vybiralova
Český jazyk a literatura Slabikář - písmeno M, m, opakování naučených písmen vybiralova
Tělesná výchova Domácí cvičení vybiralova
Pracovní činnosti Práce se stavebnicí vybiralova
Český jazyk a literatura Seznámení se Slabikářem, psaní u, ú, ů vybiralova
Výtvarná výchova Kresba postavy vybiralova
Matematika Sčítání a odčítání do 5 vybiralova
Český jazyk a literatura Opakování čtení písmen, slabik, psaní písmene i, í vybiralova
Třídnická záležitost Videokonference vybiralova
Matematika Počítáme s nulou vybiralova
Anglický jazyk Jak se jmenuješ? Já jsem... oppitzova
Matematika Číslo 0, psaní čísla 0 vybiralova
Tělesná výchova Domácí cvičení vybiralova
Český jazyk a literatura Čtení slabik a slov, psaní písmene e, é vybiralova
Prvouka Podzim - opakování vybiralova
Třídnická záležitost Videokonference vybiralova
Matematika Sčítání a odčítání do 5 vybiralova
Český jazyk a literatura Čtení slabik, slov, jednoduchých vět, psaní písmene l vybiralova
Hudební výchova Píseň Narozeninová vybiralova
Český jazyk a literatura Slabiky s I, i, í, cvik na a, o vybiralova
Tělesná výchova Domácí cvičení vybiralova
Prvouka Stromy na podzim vybiralova
Výtvarná výchova Podzimní ovoce vybiralova
Třídnická záležitost Informace k odevzdávání úkolů vybiralova
Pracovní činnosti Práce se stavebnicí vybiralova
Český jazyk a literatura Hláska a písmeno I, i, í, cvik na A, O vybiralova
Matematika Odčítání od 5 vybiralova
Český jazyk a literatura Čtení slabik a slov. Dolní klička. vybiralova
Matematika Sčítání do 5 vybiralova
Anglický jazyk Opakování - členové rodiny, Jak se jmenuješ? Já jsem... oppitzova
Tělesná výchova Cvičení v přírodě vybiralova
Český jazyk a literatura Slabiky s u. Horní klička. vybiralova
Prvouka Podzim na poli vybiralova
Matematika Psaní čísla 5, rozklad čísla 5 vybiralova
Hudební výchova Státní hymna vybiralova
Matematika Sčítání a odčítání do 4 - procvičování vybiralova
Český jazyk a literatura Slabiky s U,Ú, u, ú, ů. Horní klička. vybiralova
Tělesná výchova Pobyt a cvičení v přírodě vybiralova
Prvouka Podzim na zahradě vybiralova
Český jazyk a literatura Hláska a písmeno U,Ú u, ú, ů. Cvik na v. vybiralova
Výtvarná výchova Sběr listů vybiralova
Český jazyk a literatura Čtení naučených slabik, jednoduchých slov a vět. Psaní tvaru na písmeno V. vybiralova
Pracovní činnosti Sběr přírodnin vybiralova
Matematika Sčítání a odčítání do 4 vybiralova
Český jazyk a literatura Slabiky pa, pe, po. Uvolňovací cviky. vybiralova
Matematika Odčítání od 4 vybiralova
Anglický jazyk Rodina - postavy oppitzova
Český jazyk a literatura Písmeno P, p. Pohádka o Popelce. Uvolňovací cviky. vybiralova
Prvouka Podzim v sadu vybiralova
Matematika Sčítání do 4. Rozklad čísla 4. vybiralova
Tělesná výchova Malá domácí rozcvička vybiralova
Hudební výchova Dechová cvičení, rytmizace vybiralova
Český jazyk a literatura Písmeno P, p. Uvolňovací cviky vybiralova
Matematika Číslo 4 vybiralova
Prvouka Živočichové na podzim vybiralova
Třídnická záležitost Informace vybiralova
Český jazyk a literatura Písmeno O, o. Slabiky s o. Uvolňovací cviky. vybiralova
Třídnická záležitost Aktuální informace k novým opatřením teriaki
Třídnická záležitost Dotazník pro rodiče - Bezpečně a chytře online teriaki