1.B

Český jazyk a literatura Psaní - písmeno Šš, čtení - Bb dolezelova
Matematika Počítáme do 10 dolezelova
Třídnická záležitost Informace pro rodiče a žáky dolezelova
Prvouka Pečujeme o svůj chrup dolezelova
Třídnická záležitost Informace k videokonferencím v mobilu strnadel
Matematika Počítáme do 10 dolezelova
Tělesná výchova Hýbej se s hasiči - 1 dolezelova
Prvouka Pečujeme o svůj chrup dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Hudební výchova Lidské tělo dolezelova
Hudební výchova Poslech dolezelova
Výtvarná výchova Šašek dolezelova
Prvouka Správné držení těla dolezelova
Matematika Počítáme do 10 dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Tělesná výchova Pobyt v zimní přírodě dolezelova
Hudební výchova Dva mrazíci dolezelova
Pracovní činnosti Valentýn dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Matematika Počítáme do 10 dolezelova
Prvouka Péče o zdraví dolezelova
Výtvarná výchova Bruslaři dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Hudební výchova Opakovací hodina dolezelova
Matematika Počítáme do 10 dolezelova
Prvouka Naše tělo, Denní režim dolezelova
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Matematika Počítáme do 9 dolezelova
Prvouka Hodiny dolezelova
Hudební výchova Zima dolezelova
Tělesná výchova Pobyt v zimní přírodě dolezelova
Hudební výchova Zima dolezelova
Pracovní činnosti Sněhulák na lyžích dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Matematika Počítáme do 9 dolezelova
Prvouka Hodiny dolezelova
Anglický jazyk The Happy House song stepankovaka
Tělesná výchova Cvičíme s olympioniky dolezelova
Pracovní činnosti Sněhulák dolezelova
Tělesná výchova Protahování dolezelova
Prvouka Části dne dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Hudební výchova Zima dolezelova
Matematika Počítáme do 8 dolezelova
Výtvarná výchova Zima u krmítka dolezelova
Tělesná výchova Míčová školka dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Hudební výchova Tři králové dolezelova
Matematika Počítáme do 8 dolezelova
Anglický jazyk Good morning stepankovaka
Prvouka Nový rok dolezelova
Matematika Počítáme do 7 dolezelova
Český jazyk a literatura Čtení dolezelova
Matematika Počítáme do 7 dolezelova
Tělesná výchova Domácí cvičení dolezelova
Prvouka Zima a Vánoce dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Hudební výchova Vánoční koledy dolezelova
Anglický jazyk Good morning! stepankovaka
Pracovní činnosti Ozdoby na Vánoce dolezelova
Matematika Počítáme do 6 dolezelova
Hudební výchova Mikuláš a Vánoce dolezelova
Tělesná výchova Pobyt v zimní přírodě dolezelova
Anglický jazyk Come in! stepankovaka
Český jazyk a literatura Psaní a čtení dolezelova
Prvouka Hra o berušku dolezelova
Pracovní činnosti Čertík dolezelova
Hudební výchova Mikuláš a čerti dolezelova
Tělesná výchova Atletická abeceda dolezelova
Třídnická záležitost Informace o organizaci výuky od 30.11.2020 teriaki
Prvouka Mikuláš dolezelova
Český jazyk a literatura Psaní a čtení. dolezelova
Anglický jazyk Who´s this? stepankovaka
Matematika Počítáme do 10. dolezelova
Třídnická záležitost Informace o organizaci výuky od 30.11.2020 teriaki
Český jazyk a literatura Psaní a čtení. dolezelova
Pracovní činnosti Ovoce dolezelova
Tělesná výchova Pobyt venku dolezelova
Matematika Počítáme do 5 - procvičování dolezelova
Výtvarná výchova Strom dolezelova
Anglický jazyk Opakování stepankovaka
Prvouka O Budulínkovi dolezelova
Hudební výchova Pomlka dolezelova
Prvouka Les dolezelova
Matematika Počítáme do 5 - procvičování dolezelova
Třídnická záležitost Pokyny pro nástup do školy ve středu 18.11.2020 teriaki
Český jazyk a literatura PS - m, ČT - věty s písmenem Ll. dolezelova
Prvouka Jehličnaté stromy dolezelova
Tělesná výchova Cvičení pro radost dolezelova
Matematika Jů! Jé! To je ono! dolezelova
Český jazyk a literatura PS - M, ČT - slabiky a slova s Ll dolezelova
Výtvarná výchova Strom dolezelova
Matematika Počítáme s nulou - procvičování dolezelova
Třídnická záležitost PLATBA ZA KROUŽKY V 1. POLOLETÍ 2020/2021 teriaki
Pracovní činnosti Listy dolezelova
Třídnická záležitost Tvrdý i měkký papír pro výtvarnou výchovu teriaki
Český jazyk a literatura PS- opakování písmen, ČT - krátké věty s písmenem Tt dolezelova
Třídnická záležitost PLATBA ZA DRUŽINU V OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY teriaki