2.A

Matematika Videokonference rysankova
Prvouka Videokonference + DÚ rysankova
Český jazyk a literatura Videokonference rysankova
Třídnická záležitost INFORMACE rysankova
Třídnická záležitost Informace k videokonferencím v mobilu strnadel
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Třídnická záležitost INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ teriaki
Třídnická záležitost Informace o organizaci výuky od 30.11.2020 teriaki
Třídnická záležitost Informace o organizaci výuky od 30.11.2020 teriaki
Matematika +/- do 14 s přechodem desítky dopitova
Prvouka Povolání- křížovka dopitova
Český jazyk a literatura Psaní- psací k, čtení- bajka, český jazyk- jazyková výchova- tvoření vět dopitova
Třídnická záležitost Pokyny pro nástup do školy ve středu 18.11.2020 teriaki
Třídnická záležitost PLATBA ZA DRUŽINU V OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY teriaki
Třídnická záležitost PLATBA ZA KROUŽKY V 1. POLOLETÍ 2020/2021 teriaki
Třídnická záležitost Tvrdý i měkký papír pro výtvarnou výchovu teriaki
Třídnická záležitost VIDEOKONFERENCE ludikovak
Tělesná výchova JÓGA: svalové napětí a uvolnění celého těla a jeho částí, spojené se správným dýcháním- pozice LEKNÍN, LOĎKA, BROUČEK dopitova
Hudební výchova Rytmizace, instrumentální hudba dopitova
Psaní 9. - 13. 11. Psaní a čtení (VV, PČ) ludikovak
Třídnická záležitost Úkoly jsou napsány opět na celý týden, odevzdávejte je, prosím, do pátku 13. 11. Děkuji ludikovak
Anglický jazyk Lekce 5- Hra na hádání věcí: Is it a balloon? Is it a blue balloon? dopitova
Matematika 9. - 13. 11. Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, slovní úlohy ludikovak
Český jazyk a literatura Slova souznačná a procvičujeme slova opačného významu dopitova
Prvouka Lidé a čas- povolání a způsob práce dříve a dnes dopitova
Psaní Psaní a čtení ludikovak
Prvouka Lidé kolem nás - povolání dopitova
Třídnická záležitost Úkoly jsou zde opět na celý týden, odevzdávejte je, prosím, opět do pátku 6. 11. Děkuji ludikovak
Tělesná výchova Rozcvička s abecedou ludikovak
Anglický jazyk Přání k narozeninám- zájmena- osobní, ukazovací, přivlastňovací (you, me, my) dopitova
Matematika Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, slovní úlohy ludikovak
Český jazyk a literatura Slova nadřazená-podřazená-souřadná (+ VV + PČ) dopitova
Hudební výchova Přání k narozeninám- 2 narozeninové písničky- návaznost na učivo v AJ dopitova
Matematika Sčítání a odčítání přirozených čísel do 20 s přechodem přes 10, slovní úlohy ludikovak
Hudební výchova 2 lidovky o jablíčkách (k textu v Čítance) dopitova
Tělesná výchova Soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání rytmu, tempa a melodie ludikovak
Prvouka Reakce rostlin a živočichů na roční období (VV) ludikovak
Anglický jazyk Poděkování (obě možnosti thank you/thanks) + poslech - písnička Happy Birthday - úvod k 5. lekci - This is for you. Toto je pro tebe. dopitova
Pracovní činnosti Práce se stavebnicemi ludikovak
Český jazyk a literatura Jazyková výchova - druhy vět (procvičování), literární výchova a sloh – praktické čtení – klíčová slova, psaní – malé m, oddělení slov mezerou dopitova
Anglický jazyk Narozeniny- obrázkový slovníček, Halloween- svátek v anglicky mluvících zemích dopitova
Prvouka Charakteristika ročních období, pozorování změn počasí (HV) ludikovak
Matematika Sčítání a odčítání přirozených čísel do 20 s přechodem přes 10, slovní úlohy ludikovak
Pracovní činnosti Pěstitelské práce - péče o pokojové rostliny ludikovak
Český jazyk a literatura Jazyková výchova - druhy vět, literární výchova - vlastní výtvarný doprovod, psaní - plynulý a úhledný písemný projev, (VV, TV) ludikovak
Třídnická záležitost Aktuální informace k novým opatřením teriaki
Třídnická záležitost Dotazník pro rodiče - Bezpečně a chytře online teriaki