Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Podstatná jména - mluvnické kategorie - pády

: Český jazyk a literatura

Splň cvičení, které je zde přiloženo - napiš do sešitu, ofoť a vlož na moodle 

procvičuj online - určování pádů - máte přiložen odkaz 

Přiložený soubor:

Anglický jazyk

Opakování: UNIT 1 - slovíčka, spelování, mluvnice

: Anglický jazyk

Hello!

Prošli jsme celou UNIT 1. Po návratu do školy nás čeká v brzké době test. Opakujte si a buďte připraveni. 

1. Komplet slovíčka UNIT 1 sekce A - D, viz Activity Book str. 74

2. Přehled probraného učiva (mluvnice) v UNIT 1, viz Activity Book str. 65 - 66 1.7.

3. Spelování: píšu písmena při diktátu, umím vyspelovat jakékoliv slovíčko

V Activity Booku vypracuj: str. 10/4, 11/I can... - ověř si své znalosti a označ, jak jsi na tom.

 

Uvidíme se v pátek při online hodině a budeme hodně spelovat:-).


Vlastivěda

Evropa - zážitky z dovolené

: Vlastivěda

Připravte si minireferát na téma dovolená v Evropě - kdo byl někde v cizině, zjistí si zajímavosti dané země (třeba i tom, jak tam slaví Vánoce), kdo nebyl - vybere si místo v ČR ,které navštívil (kraj, zajímavé město, vánoční trhy) - může být zimní i letní dovolená

- držte se osnovy - kde se nachází daná země, kolik má obyvatel, jaké má sousedy, zajímavosti - doplňte obrázkem, fotkou či pohledem

-vypracujte na A4 - ofocené vložte na moodle, svůj minireferát pak přineste i do školy 


Matematika

Videokonference 25.11.2020 - převod jednotek, slovní úlohy

: Matematika

Videokonference 8.30 - 9.30 dle rozdělení do skupin - skupina 1, skupina 2

Kdo nebude na videokonferenci si udělá učebnice str. 15 cv. 7,8,9 - školní sešit 


Informatika

Základy práce s počítačem - Psaní

: Informatika

Chválím všechny, kteří splnili úkoly z minula. Hodnocení úkolů naleznete ve známkách v Moodlu. 

Tento další úkol splňte v den, kdy máte podle rozvrhu Informatiku.

  • Přihlaste se do Moodle do předmětu Informatika a z kategorie "Klávesnice" splňte: "Úkol - Psaní"
    • Na svém počítači vytvořte textový soubor v jakémkoliv programu na psaní (např. Poznámkový blok nebo Word nebo cokoliv). Do souboru opište e-mail z vaší učebnice Českého jazyka ze strany 30. Věty opisujte gramaticky správně, rozlišujte velká a malá písmenka, tečky, čárky, mezery.  Pište sami, v klidu. Nebojte se zkoušet různá písmena. Díky pravidelnému tréninku se to naučíte.

    • Soubor uložte ve svém počítači a odevzdejte jej na Moodle do již zmíněného úkolu: "Úkol - Psaní".

    • Hodnocena bude správnost a kompletnost opisu. Úkol vám oznámkuje učitel do příští hodiny Informatiky.