Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Morfematický rozbor, Střídání hlásek při odvozování slov

: Český jazyk a literatura

1)Projděte a zopakujte si ještě jednou (dělali jsme na videokonferenci) morfematický rozbor, tedy 2. a 3. slide v prezentaci morfematický, tvarotvorný rozbor na moodlu.

2) Projděte si i druhou prezentaci na moodlu - Střídání samohlásek a souhlásek při odvozování slov, poslední slide této prezentace si opište nebo vlepte do sešitu. 

3) Vypracujte v pracovním sešitě cvičení 1b, 2, 3, 4/s.13, cvičení 5/s.14

Nic neodevzdávejte, budeme řešit ve videokonferenci ve čtvrtek.


Dějepis

Opakování - Germáni, Keltové

: Dějepis

sami si z učebnice / sešitu zopakujte učivo o Germánech a Keltech

vypracujte si pracovní list s opakováním - ofocený vlož na Moodle, je to tam připraveno

vyzkoušej si test na Kelty - online, odkaz přiložen, ofoť a vlož na Moodle (co ti nepůjde, nevadí, řekneme si  a probereme v ČT na videokonferenci) - nejpozději do pátku

další den bude videokonference - 26.11.2020 v 12.35-13.20 - bude zase nachystáno ve složce ..hezký den VL

Přiložený soubor:

Matematika

Rovinné útvary - obvody, obsahy.

: Matematika

Prosím o splnění Úkolu 12 na Moodlu.

Odkaz

https://moodle.zsmorkovice.cz/course/view.php?id=69


Přírodopis

Mnohobuněční živočichové - žahavci

: Přírodopis

Dobrý den,

děkuji, že jste se podívali na video.

1. Z prezentace si nakreslete obrázek stavba těla Nezmara obecného
- nakreslete obrázek, popište jej
- dokončete zápis

2. Opište si medůzovce
- obrázek z prezentace není nutný

3. Opište si korálnatce
- obrázek z prezentace není nutný

4. Připravte se na opakování Žahavci v pátek 27. 11. 2020
- v moodlu najdete v pátek test

Kdyby nastaly nějaké problémy a vy si s něčím nevěděli rady pište na mail Zaoral19@seznam.cz
nebo na WhatsApp +420 723 70 50 28 (klidně mi napište na mobil a já vám odpovím obratem) :)

Hezký týden
ZZ


Hudební výchova

VIDEOKONFERENCE: Advent a hudba, hudba chrámová, varhanní, hra na online hudební nástroje - koleda

: Hudební výchova

Milé šesťačky a šesťáci, zvu vás možná na poslední videokonferenci před vaším nástupem do školních lavic. Více na moodle.


Cvičení z anglického jazyka

VIDEOKONFERENCE 10.45-11.30 Přítomný čas průběhový

: Cvičení z anglického jazyka

Hello!
Dnes se spolu potkáme ve videokonferenci, která bude probíhat od 10.45 do 11.30 na Moodlu ve Cvičení z anglického jazyka 6.

Těším se! LK


Seminář z anglického jazyka

Časopis Ready. The Tallest Animals.

: Seminář z anglického jazyka

Hello again! Dnes si otevřeme listopadový časopis a přečteme si o nejvyšším zvířeti, žirafě.

1. Klikni na 1. odkaz, poslouchej text a čti časopis str. 12. Máš ho stažený v přiloženém souboru.

2. Klikni na 2.odkaz a čti TASK pod článkem. Zvládneš podle poslechu  doplnit 3 chybějící slova?

3. Do sešitu napiš: 25th November, The Tallest Animals. Opiš str. 12 VOCABULARY 1 - 18 česky a anglicky a napiš 3 slova, která chybí v úkolu.

4. Práci vyfoť a pošli na Moodle: AJs: The Tallest Animals.

Have a nice day! Jitka Kyasová

 

Přiložený soubor:

Seminář z přírodopisu

Mnohobuněční živočichové - parazité

: Seminář z přírodopisu

Dobrý den,

1. Připravil jsem vám pracovní list
- tématem jsou žahavci, hlísti a ploštěnci
- vyplňte pracovní list
- vyplněný pracovní list vložte do Moodlu - Seminář_2. 12. 2020_Osmisměrka
- do 2. 12. 2020  23:59

Kdyby nastaly nějaké problémy a vy si s něčím nevěděli rady pište na mail Zaoral19@seznam.cz
nebo na WhatsApp +420 723 70 50 28 (klidně mi napište na mobil a já vám odpovím obratem) :)

Hezký týden
ZZ

Přiložený soubor: