Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

VIDEOKONFERENCE 9.50-10.35 Zájmena - procvičování

: Český jazyk a literatura

Dobrý den,
dnes se v mluvnici potkáme u videokonference, která bude probíhat od 9.50 do 10.35 na Moodlu.

Nachystejte si učebnici a pracovní sešit.

Těším se! LK


Matematika

Celá čísla - absolutní hodnota.

: Matematika

1. Vypracuj pracovní list.

2. Vypracovaný list vlož do moodle do 25.11. do 22:00 hodin.

https://moodle.zsmorkovice.cz/mod/assign/view.php?id=9766

     Bude zkontrolován a ohodnocen.


Přírodopis

Ptáci - význam ptáků v přírodě.

: Přírodopis

1. Shlédněte video:

https://www.youtube.com/watch?v=M3x_UsIo38E&list=PLu9YmWHGvyyuB4ESBRJxo3FpBUBcXdMSf&index=17

2. Zapište zápisy z videa do sešitu.

3. Vložte kopii sešitu se zápisy z dnešního videa do moodle, bude zkontrolován a ohodnocen. Termín je 25.11. do 21:00 hodin.

https://moodle.zsmorkovice.cz/mod/assign/view.php?id=9761


Fyzika

Skládání sil různého směru

: Fyzika

Dobrý den, dnes se podíváte, jak se skládají síly, které mají různý směr. V tomto případě se výslednice sil určuje graficky doplněním do rovnoběžníku dvou sil, výsledná síla je úhlopříčka. Velikost výsledné síly můžu určit výpočtem nebo změřením uhlopříčky, jestliže jsem sílu znázornila správně.

Na Moodle si otevřete prezentaci Skládání sil různého směru, projděte si ji. V učebnici strana 46 - 47.

Vypracujte na opakování přiložený soubor  Test výslednice sil ano a vložte do Moodle do úkolu s datumem 23.11.2020.  Úkol uložte do pátku 27.11.2020.

Přiložený soubor:

Hudební výchova

VIDEOKONFERENCE: Hudba adventu, roráty, chrámová hudba, hra na online hudbení nástroje - koleda

: Hudební výchova

Milé sedmačky a sedmáci, zvu vám možná na poslední videokonferenci před vaším návratem do školních lavic. Více na moodle.


Cvičení z matematiky

Zlomky - souhrnné opakování

: Cvičení z matematiky

Zdravím vás,

vypočítejte příklady z pracovního listu a své řešení vložte do moodlu Úkol 4 - Zlomky  nejpozději do neděle 29. 11. 2020.

Neodevzdání úkolu bude hodnoceno nedostatečně.

Přiložený soubor:

Seminář z matematiky

Zlomky

: Seminář z matematiky

Zdravím své žáky, prosím o vypracování Úkolu 05, jehož zadání najdete na Moodlu.


Seminář z dějepisu

dobrovolná VIDEOKONFERENCE na 15 min. (12:35-12:50)

: Seminář z dějepisu

Pěkný den,

prosím pokračujte na zadaném úkolu, který jste začali zpracovávat již minulý týden. A to vypracování komiksu na jednoho z českých knížat. V šesti okénkách máte vyobrazit určitou událost z jeho života...

Kdo by se potřeboval na cokoliv zeptat, nechť tak učiní na dobrovolné videokonferenci od 12:35-12:50.

Přeji hodně sil a úspěchu.