Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

VIDEOKONFERENCE 11.40-12.25 Počátky národního obrození

: Český jazyk a literatura

Dobrý den, 

v dnešní hodině literatury se potkáme u hovoru na Discordu. Hovor bude probíhat od 11.40 do 12.25.

Na Moodlu najdete text - Počátky národního obrození. Otevřete si ho prosím na počítači (mobilu, tabletu) ještě před hodinou. Nemusíte si ho tisknout. 

Na Moodlu také najdete pracovní list - Rukopisy. Pracovní list si VYTISKNĚTE před hodinou.

Moodle

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud se online hodiny nezúčastníte, najdete úkoly na Moodlu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Těším se! LK


VIDEOKONFERENCE 7.55-8.40 Zájmena - procvičování

: Český jazyk a literatura

Dobrý den,
dnes se opět potkáme u hovoru na Discordu. Hovor bude probíhat od 7.55 do 8.40. 

Nastavte si budík (nebo více budíků) a dorazte včas :)

Nachystejte si prosím učebnici a pracovní sešit. 

Těším se! LK


Ruský jazyk

14. lekce - ŠKOLA - Co mám a nemám rád?

: Ruský jazyk

 • Zdravím všechny a chválím ty z vás, kteří opravdu poctivě plní všechny zadané úkoly. Poznáte to určitě v pololetním hodnocení :)
 • Vezměte si svoji Písanku, otevřete ji na str. 51 a začínáme úkolem 5.
 • Doplňujeme pouze znaky Ju - Ю !!! Pouze ve třetím řádku ve slově ŠKOLE - píšeme E - a v posledním slově ŽÁKYNĚ - dopisujete znak C = Ц

Cvičení překládáte do češtiny - máme zde nová slovesa:

1.  Я  Ч И Т А Ю - ja čitáju = ---------------------------------

2.  Я  И Г Р А Ю - ja igráju = ---------------------------------

3. Я  П О Н И М А Ю - ja panimáju = -----------------------------------

4.  Я  З Н А Ю - ja znáju = -------------------------------------

5.  Я  О Т В Е Ч А Ю - ja atvječáju = --------------------------------------

6.  Я  Л Ю Б Л Ю - ja ljubljú = ---------------------------------

7. Ю Л И Я - júlija = Jůlie

Kdo nepozná, o která slovíčka se jedná, musí se v Písance na str. 54 a 55 podívat a najít odpověď.

 • Ve cvičení 6 str. 51 si nacvičíte psaní slovesa MÁM RÁD/A  pište psací i tiskací azbukou.
 • Cvičení 7 str. 51 přiřazujete slovíčka uprostřed buď do kategorie Já mám rád - Já nemám rád. Slova uprostřed přeložte podle slovníčku str. 55 i do češtiny.
 • Hotový úkol v Písance mi vložte na Moodle do soboty 28.11. 2020

 


Videokonference 8:50 hod. skupina Teriaki

: Ruský jazyk

Dobrý den, 

dnes dokončíme 13. lekci. I když online, věřím, že se nám podařilo leccos naučit:-)

Dnes nás tedy čeká v učebnici str. 55/cv. 17, 18 a 19

ÚKOLY K ODEVZDÁNÍ DO MOODLU:

1) přečti, nahraj, odevzdej jako MP3  cv. 18/str.55 - jak na to si ukážeme ve videokonferenci (např. online tool zde https://online-voice-recorder.com/ )

2) do sešitu napiš odpověď Petrovi ze cvičení 19a/ str. 55. Jako vodítko ti poslouží cv. 19b/ str. 56.

v příloze najdete stránky z učebnice, ze kterých se dnes budeme učit.

Přiložený soubor:

Německý jazyk

Opakování

: Německý jazyk

Info:

- kontrola + hodnocení - Vyfoť vypracovaný úkol a odevzdej na Moodlu do předmětu NJ8 pod 25/11.

-----------------------------------------------------------------------------

Úkol:

 - pracovní sešit str. 64, cv. 1, 2, 3, 4, 5

 


Výchova k občanství

Bankovní produkty

: Výchova k občanství

Chválím všechny, kteří poctivě pracují a plní úkoly. Známky máte v Moodlu i s komentářem.

Začínáme další velké téma: Bankovní produkty

 • Zapište si do sešitu velký nadpis: Bankovní produkty
 • Zapište si do sešitu podnadpis: Spoření
 • pusť si video - viz odkaz dole
 • otevři si elektronickou brožuru "Spoření" - viz soubor dole
 • Úkol 1: Opiš a odpověz na otázky nebo doplň věty (na základě videa a přečtení informací z brožury):
 • Jak se nazývá odměna, kterou nám dává banka za to, že u ní spoříme peníze?

 • Jaká je výhoda spoření?

 • Co je to likvidita?

 • Jaký je rozdíl mezi "spořícím účtem" a "termínovaným vkladem"?

 • Na základě grafu "Výnos a likvidita" doplň věty (vyber ze závorky správné slovo): Na termínovaném vkladu bývá většinou (vyšší X nižší) úrok než na běžném účtu, ale své peníze z termínovaného vkladu (dostanu X nedostanu) hned, jak si o ně požádám.

 • Vyfoť sešit s dnešními zápisy a úkoly a odevzdej na Moodle do VkO8 do odevzdávárny "Spoření". Za splněné zápisy a úkoly dostanete známku. Vše se promítá do vaší závěrečné klasifikace. (Žáci, kteří neodevzdají úkol, dostávají známku "5").

 •  

Přiložený soubor:

Matematika

Součin mocnin se stejným základem.

: Matematika

Dnes se naučíme, jak se násobíme mocniny se stejným základem. 

Násobíme je tak, že základ opíšeme a mocnitele sečteme.

!Připomeňte si znova co je základ mocniny a co mocnitel!

1. Zapište do sešitu přiložený zápis.

2. Vypočítejte z učebnice příklady str. 80 / cv. 1, str. 81 / cv. 2, 3. a kopii sešitu s příklady vložte do moodle.

https://moodle.zsmorkovice.cz/mod/assign/view.php?id=9769

Termín odevzdání: 25.11. do 22:00 hodin. 

Přiložený soubor:

Hudební výchova

VIDEOKONFERENCE: Hudební nástroje a jejich rozčlenění, hra na virtuální hudbení nástroje, Advent

: Hudební výchova

Milé osmačky a osmáci, zvu vás na možná poslední videokonferenci před nástupem do školy. Více na moodle.