Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Charakteristika - rozšiřování slovní zásoby

: Český jazyk a literatura

V příloze úkoly + odkaz na Moodle 

Přiložený soubor:

Ruský jazyk

14. lekce - ŠKOLA - Co mám a nemám rád?

: Ruský jazyk

  • Zdravím všechny a chválím ty z vás, kteří opravdu poctivě plní všechny zadané úkoly. Poznáte to určitě v pololetním hodnocení :)
  • Vezměte si svoji Písanku, otevřete ji na str. 51 a začínáme úkolem 5.
  • Doplňujeme pouze znaky Ju - Ю !!! Pouze ve třetím řádku ve slově ŠKOLE - píšeme E - a v posledním slově ŽÁKYNĚ - dopisujete znak C = Ц

Cvičení překládáte do češtiny - máme zde nová slovesa:

1.  Я  Ч И Т А Ю - ja čitáju = ---------------------------------

2.  Я  И Г Р А Ю - ja igráju = ---------------------------------

3. Я  П О Н И М А Ю - ja panimáju = -----------------------------------

4.  Я  З Н А Ю - ja znáju = -------------------------------------

5.  Я  О Т В Е Ч А Ю - ja atvječáju = --------------------------------------

6.  Я  Л Ю Б Л Ю - ja ljubljú = ---------------------------------

7. Ю Л И Я - júlija = Jůlie

Kdo nepozná, o která slovíčka se jedná, musí se v Písance na str. 54 a 55 podívat a najít odpověď.

  • Ve cvičení 6 str. 51 si nacvičíte psaní slovesa MÁM RÁD/A  pište psací i tiskací azbukou.
  • Cvičení 7 str. 51 přiřazujete slovíčka uprostřed buď do kategorie Já mám rád - Já nemám rád. Slova uprostřed přeložte podle slovníčku str. 55 i do češtiny.
  • Hotový úkol v Písance mi vložte na Moodle do soboty 28.11. 2020

 


Videokonference 8:50 hod. skupina Teriaki

: Ruský jazyk

Dobrý den, 

dnes dokončíme 13. lekci. I když online, věřím, že se nám podařilo leccos naučit:-)

Dnes nás tedy čeká v učebnici str. 55/cv. 17, 18 a 19

ÚKOLY K ODEVZDÁNÍ DO MOODLU:

1) přečti, nahraj, odevzdej jako MP3  cv. 18/str.55 - jak na to si ukážeme ve videokonferenci (např. online tool zde https://online-voice-recorder.com/ )

2) do sešitu napiš odpověď Petrovi ze cvičení 19a/ str. 55. Jako vodítko ti poslouží cv. 19b/ str. 56.

v příloze najdete stránky z učebnice, ze kterých se dnes budeme učit.

Přiložený soubor:

Německý jazyk

Opakování

: Německý jazyk

Info:

- kontrola + hodnocení - Vyfoť vypracovaný úkol a odevzdej na Moodlu do předmětu NJ8 pod 25/11.

-----------------------------------------------------------------------------

Úkol:

 - pracovní sešit str. 64, cv. 1, 2, 3, 4, 5

 


Zeměpis

Zemědělství Evropy

: Zeměpis

1) Vypracujte pracovní list Obyvatelstvo a sídla Evropy, najdete jej v moodlu. Termín do 27. listopadu.

2) Přečtěte si v učebnici učivo Zemědělství Evropy - strana 21.

3) Zapište zápis - viz moodle.

4) Pod zápis vypracujte do sešitu úkoly 1,2,3/strana 11 dole.


Matematika

Pythagorova věta v prostoru - opakování, test

: Matematika

Zdravím vás.

  • Vypočítejte si příklady z učebnice na straně 38/cv. 14, 15, str. 39/cv. 16, 19. Své výsledky si zkontroluj vzadu v učebnici.
  • V moodlu vypracujte Test - Pythagorova věta v prostoru.  Na test budete mít jeden pokus a budou v něm dva příklady. Test splňte nejpozději do pátku 27.11. 2020. Nesplnění bude hodnoceno nedostatečně.


Tělesná výchova

Fotbal

: Tělesná výchova

Dnešní úkol (splňte dnes):

  • Na Moodlu v předmětu "Tělesná výchova 8" splňte kvíz "Fotbal". Informace k tomuto sportu vyhledávejte na internetu. Na kvíz máte neomezený počet pokusů, takže jej opakujte, dokud jej nebudete mít v pořádku. Kvíz je známkovaný. Známku uvidíte po dokončení kvízu v sekci "Známky".