Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

VIDEOKONFERENCE (9:50-10:35 hodin) - anglická renesance William Shakespeare

: Český jazyk a literatura

Dobrý den,

ve středu 24.11. 2020 se sejdeme v čase 9:50 až 10:35 hodin na Moodlu na videokonferenci.

Projdeme si společně dalšího renesančního spisovatele - Williama Shakespeara.

Na Moodlu máte vše potřebné (zápis do sešitu, pracovní list, ukázku z divdla).

Přeji pěkný den, s pozdravem EB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro ty, kteří nebudou na videokonfrenci:

 • vše potřebné najdete na Moodlu
 • pracovní list splňte do pátku 27.11. 2020 a uložte na Moodl


Anglický jazyk

Státy světa, práce s textem - časové údaje, popis děje v minulosti

: Anglický jazyk

Hello everybody,

zde jsou vaše úkoly na středu 25. listopadu 2020:

 1. v pracovním sešitě na str. 82 nastudujte novou slovní zásobu část 3A What was happening? nebo si ji projděte na odkaze ZDE
 2. v učebnici na str. 32 si najděte na mapě světa státy zmíněné ve cv. 1
 3. přečtěte si a poslechněte (viz příloha č. 1) článek o Martinových kamarádech a do školního sešitu si napište ke správnému místu správný čas dle poslechu. Zápis ve školním sešitě bude obsahovat:
  1. DATUM = 24th November
  2. NADPIS = What was happening?
  3. ZADÁNÍ = uč. str. 32, cv. 2a - zde vypracujte časové údaje k jednotlivým odstavcům (a, b, c, d, e)
  4. k obr. 1 - 6 zkusíte zároveň napsat, co dělal který kamarád ve 12 hod v neděli v poledne tak, jak vidite na obr. na str. 32, např. ad 1) At 12 on Sunday Yoko was sitting at her desk, she was finishing her Maths homework. - text vám pomůže
 4. do školního sešitu dále vypracujte cv. 3a a 3b ze str. 33 - jedná se o větná spojení. Zápis bude obsahovat:
  1. NADPIS = Collocations
  2. větná spojení, např.
   1. brush your teeth, brush your hair, atd.
   2. take a photograph, take a shower, atd. - u každého slovesa může být více slov, která tvoří frázi...

 

Děkuji Vám. Zdraví ML, martina.ludikova@zsmorkovice.cz


Ruský jazyk

14. lekce - ŠKOLA - Co mám a nemám rád?

: Ruský jazyk

 • Zdravím všechny a chválím ty z vás, kteří opravdu poctivě plní všechny zadané úkoly. Poznáte to určitě v pololetním hodnocení :)
 • Vezměte si svoji Písanku, otevřete ji na str. 51 a začínáme úkolem 5.
 • Doplňujeme pouze znaky Ju - Ю !!! Pouze ve třetím řádku ve slově ŠKOLE - píšeme E - a v posledním slově ŽÁKYNĚ - dopisujete znak C = Ц

Cvičení překládáte do češtiny - máme zde nová slovesa:

1.  Я  Ч И Т А Ю - ja čitáju = ---------------------------------

2.  Я  И Г Р А Ю - ja igráju = ---------------------------------

3. Я  П О Н И М А Ю - ja panimáju = -----------------------------------

4.  Я  З Н А Ю - ja znáju = -------------------------------------

5.  Я  О Т В Е Ч А Ю - ja atvječáju = --------------------------------------

6.  Я  Л Ю Б Л Ю - ja ljubljú = ---------------------------------

7. Ю Л И Я - júlija = Jůlie

Kdo nepozná, o která slovíčka se jedná, musí se v Písance na str. 54 a 55 podívat a najít odpověď.

 • Ve cvičení 6 str. 51 si nacvičíte psaní slovesa MÁM RÁD/A  pište psací i tiskací azbukou.
 • Cvičení 7 str. 51 přiřazujete slovíčka uprostřed buď do kategorie Já mám rád - Já nemám rád. Slova uprostřed přeložte podle slovníčku str. 55 i do češtiny.
 • Hotový úkol v Písance mi vložte na Moodle do soboty 28.11. 2020

 


Videokonference 8:50 hod. skupina Teriaki

: Ruský jazyk

Dobrý den, 

dnes dokončíme 13. lekci. I když online, věřím, že se nám podařilo leccos naučit:-)

Dnes nás tedy čeká v učebnici str. 55/cv. 17, 18 a 19

ÚKOLY K ODEVZDÁNÍ DO MOODLU:

1) přečti, nahraj, odevzdej jako MP3  cv. 18/str.55 - jak na to si ukážeme ve videokonferenci (např. online tool zde https://online-voice-recorder.com/ )

2) do sešitu napiš odpověď Petrovi ze cvičení 19a/ str. 55. Jako vodítko ti poslouží cv. 19b/ str. 56.

v příloze najdete stránky z učebnice, ze kterých se dnes budeme učit.

Přiložený soubor:

Německý jazyk

Opakování

: Německý jazyk

Info:

- kontrola + hodnocení - Vyfoť vypracovaný úkol a odevzdej na Moodlu do předmětu NJ8 pod 25/11.

-----------------------------------------------------------------------------

Úkol:

 - pracovní sešit str. 64, cv. 1, 2, 3, 4, 5

 


Matematika

Pythagorova věta v prostoru - opakování, test

: Matematika

Zdravím vás.

 • Vypočítejte si příklady z učebnice na straně 38/cv. 14, 15, str. 39/cv. 16, 19. Své výsledky si zkontroluj vzadu v učebnici.
 • V moodlu vypracujte Test - Pythagorova věta v prostoru.  Na test budete mít jeden pokus a budou v něm dva příklady. Test splňte nejpozději do pátku 27.11. 2020. Nesplnění bude hodnoceno nedostatečně.


Tělesná výchova

Florbal

: Tělesná výchova

Dobrý den,

Dnešní úkol (splňte dnes):

 • Na Moodlu v předmětu "Tělesná výchova 8" splňte kvíz "Florbal". Informace k tomuto sportu vyhledávejte na internetu. Na kvíz máte neomezený počet pokusů, takže jej opakujte, dokud jej nebudete mít v pořádku. Kvíz je známkovaný. Známku uvidíte po dokončení kvízu v sekci "Známky".
 • Pokračujte se sportovním deníkem

VK