Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Mluvené texty - výplňková slova, nepravidelnosti a odchylky od psaného textu

: Český jazyk a literatura

V příloze - řešení minulého slohu (z 9. 11.), nové úkoly + odkaz na tři krátká veselá videa + úkol na Moodlu. 

Přiložený soubor:

Anglický jazyk

VIDEOKONFERENCE - minulá modální slovesa - kontrola úkolů

: Anglický jazyk

Hello everybody,

dnes, tj. středa 25. listopadu 2020 se potkáme na videokonferenci. Videokonference bude probíhat v době od 11:45 do 12:30 hod. Prosím, připojte se včas. Náplní hodiny bude kontrola vypracovaných úkolů z učebnice a minulých modálních sloves v pracovním sešitě.

K videokonferenci si připravte učebnici, pracovní sešit, školní sešit (s vypracovanými úkoly z minulých dvou hodin!!!) a samozřejmě i psací potřeby. K videokonferenci se opět připojte přes účet na Moodlu, přes "Videokonferenční místnost pro 9. ročník" Účast je samozřejmě povinná!

Budu se těšit na slyšenou :-) Zdraví Vás ML, martina.ludikova@zsmorkovice.cz


Ruský jazyk

Časování zvratného slovesa

: Ruský jazyk

  • Děkuji všem, kteří si poctivě plní úkoly do RJ - ocením to v hodnocení pro první pololetí.
  • Tentokrát nás čeká časování zvratného slovesa v ruštině.
  • Vezměte si školní sešit do RJ, napište datum 25 -ое ноября, НАШ УРОК - ГЛАГОЛЫ - slovesa zvratná.
  • V přiloženém pracovním listu v souboru máte nejen novou gramatiku, ale i úkoly ke splnění.
  • Vytiskněte si daný soubor, splňte zadání a vyfocený list mi vložte do Moodlu - RJ - 25.11. zvratná slovesa - k ohodnocení. Nejpozději do neděle 29.11. večer.


Zeměpis

Vývoj hospodářství ČR

: Zeměpis

1) Splň test Obyvatelstvo a sídla v moodlu. Termín do 27. 11.

2) Přečti si o vývoji hospodářství v ČR v učebnici na straně 20 - 21.

3) Zapiš zápis Vývoj hospodářství ČR - v moodlu.


Matematika

Sčítání a odčítání lomených výrazů

: Matematika

Zdravím své žáky, prosím o vypracování Úkolu 12, který najdete na Moodlu.


Fyzika

Elektromagnet

: Fyzika

Dobrý den, na Moodle téma 3 si ještě projděte videa Elektromagnetů a udělejte Test do 2.12.2020.