Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Mluvené texty - výplňková slova, nepravidelnosti a odchylky od psaného textu

: Český jazyk a literatura

V příloze - řešení minulého slohu (z 9. 11.), nové úkoly + odkaz na tři krátká veselá videa + úkol na Moodlu. 

Přiložený soubor:

Anglický jazyk

Minulá modální slovesa, práce s textem

: Anglický jazyk

Hello everybody,

zde máte úkoly na středu 25. listopadu 2020:

  1. znovu si projděte a zopakujte slovní zásobu část 1D Kids v pracovním sešitě na str. 74 nebo na odkaze ZDE
  2. v učebnici na str. 14 si znovu přečtěte a poslechněte příběh - poslech viz příloha č. 1
  3. písemně do školního sešitu odpovězte na otázky z učebnice str. 14, cv. 1 dle textu
  4. v pracovním sešitě vypracujte zbylá cvičení na str. 10, a cv. 4 na str. 11 - napište, co jste uměli či neuměli, když vám bylo 5 let (could X couldn´t)

 

Děkuji Vám. Zdraví Vás ML, martina.ludikova@zsmorkovice.cz

Přiložený soubor:

Dějepis

VIDEOKONFERENCE (11:40-12:25 hodin) - poměry v SSSR

: Dějepis

Dobrý den,

ve středu 25.11. 2020 se sejdeme v čase 11:40 až 12:25 hodin na Moodlu na videokonferenci.

Nachystejte si prosím pracovní list Poměry v SSSR (najdete jej na Moodlu).

Vše máte popsáno na Moodlu.

Přeji pěkný den, s pozdravem EB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro ty, kteří nebudou na videokonferenci:

  • projděte si věci na Moodlu
  • najdete tam popisek, pracovní list a odkaz na video
  • udělejte a do pátku 27.11. 2020 odevzdejte na Moodl

 


Výchova k občanství

Volby a volební systém

: Výchova k občanství

Info:

- kontrola + hodnocení - Vyfoť vypracovaný úkol a odevzdej na Moodlu do předmětu VKO9 pod 25/11.

Distanční výuka je povinná, každý úkol je hodnocený známkou, která bude součástí hodnocení v předmětu (známky za odevzdané úkoly naleznete v Moodle). Chválím všechny, kteří poctivě pracují a plní úkoly, kdo ještě neodevzdal, tak co nejdříve napravte! Za dosudsplněné zápisy a úkoly dostanete plnohodnotnou známku. Vše se promítá do vaší závěrečné klasifikace. (Žáci, kteří neodevzdají úkol, dostávají známku "5").

----------------------------------------------------------------------------------------

Napiš do sešitu datum, téma, zápis, podívej se na videa (odkazy) a vypracuj kontrolní otázky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- podívej se na video - Volby - odkaz

1. Úkol - zápisu do sešitu:

!!! to co je kurzívou, tak neopisuj, ale přečti si !!!

Volby - akt, kdy jedinec volí svého zástupce

(jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země)

Znaky voleb:

a) svobodné (každý jde volit dle svého uvážení)

b) rovné (každý má stejný hlas bez ohledu na majetek, postavení, atd.)

c) přímé (občané volí přímo, nikoliv přes prostředníky)

d) tajné (nikdo se nemůže dovědět, jak kdo volil)

 

2. Úkol - podívej se na video - Občanka - díl: Volby (odkaz) a vypracuj kontrolní otázky:

a)  V jakých volbách by musela maminka kandidovat, aby byla poslankyně? 

b) Koho volíme v komunálních volbách?

c) Jaké byly v ukázce zmíněné další druhy voleb?

 

 

 


Matematika

Sčítání a odčítání lomených výrazů

: Matematika

Zdravím své žáky, prosím o vypracování Úkolu 12, který najdete na Moodlu.


Fyzika

Elektromagnet

: Fyzika

Dobrý den, na Moodle téma 3 si ještě projděte videa Elektromagnetů a udělejte Test do 2.12.2020.