Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Třídnická záležitost

Úkoly pro nemocné (chybějící) žáky

: Třídnická záležitost

Geometrie- celá strana 84:

 84/ 1...jen 3 řádky po písmenko Q.V geometrii sehodnotí PEČLIVOST. Písmenka musí být napsaná co nejpřesněji, aby šla přečíst. Velká tiskací budeme používat pro pojmenování bodů. Nesmí se však použít písmenka s háčky a čárkami, ani CH...dvojpísmenné pojmenování.

84/2 název bodu, tedy písmenko, se nesmí dotýkat samotného označení bodu křížkem či čárkou.

84/3...body naznač křížky a názvy- písmenky, splň i úkol 84/4, 5 a 6...v úkolu 5 a 6 označuj body pouze čárkami a pak je pojmenuj a vymaluj si mráček s body A, B na straně 3.

PÍS- s. 18 dopiš celou stranu

ČÍT- s. 38 Nový učitel + vtipy přečíst

M- s. 35 celá + 36/1...pozor- houby nejsou zelenina...ani totiž nepatří mezi rostliny!

( v prvouce jsme napřed, takže místo prvouky je dnes matematika)