Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Slohová výchova - vyprávění. Čtení.

: Český jazyk a literatura

Prac.sešit slohové výchovy str. 7/1, str. 8/3. Ve cvičení 3 nemusíte vystřihovat a lepit obrázky pokud nechcete, můžete je nahradit slovy. Napište vyprávění o tom co jste dělali dnes, včera nebo váš denní režim. Zkuste napsat vyprávění dlouhé alespoň 5 vět.

Čtení - čítanka str. 46,47. Ústně odpovězte na otázky v modrém rámečku na str. 47.


Prvouka

Naše obec, sv.Kateřina - pranostiky

: Prvouka

Dnes slaví svátek Kateřina, která byla stejně jako Martin prohlášena za svatou. K tomuto dni a jménu se pojí několik pranostik, my si povíme dvě z nich.

Káča na ledě, Vánoce na blátě.

Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.

Vysvětli rodičům, co chtějí nám chtějí pranostiky sdělit.

Vypracujte pracovní list v příloze. Vzpomeňte si na mapové značky, které jsme používali my při naší cestě Morkovicemi a pokuste se je při tvorbě plánku v pracovním listu napodobit. 

Pokud nemáte možnost tisku, namalujte plánek části obce do sešitu. 

Přiložený soubor:

Matematika

Geometrie - přímka, slovní úlohy.

: Matematika

Zopakuj si, co je přímka. (Přímá čára, která nemá začátek ani konec, tzn. není ohraničená body a označuje se malým psacím písmenem).

Pracovní sešit str. 40/5,6,7.

Procvičuj si slovní úlohy zde (odevzdejte na Moodle 1 foto).