Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Středa 25. 11. ČJ: Dvojice slov py x pi, procvičování pravopisu

: Český jazyk a literatura

Středa 25. 11. ČJ: Učebnice str. 42 – Dvojice slov py x pi, splnit cv. 6. - do sešitu ČJ-2,  Procvičování pravopisu str. 21 – splnit!

Hotové ofotit a umístit na Moodle k tomuto úkolu v jpg. nebo pdf. :) - oznámkuji!

Využít i odkaz: https://www.mojecestina.cz/article/2014091001-test-vyjmenovana-slova-po-p-1

atd.


Středa 25. 11. ČT: Velký dojem - čtení a plnění úkolů ke článku

: Český jazyk a literatura

Středa 25. 11. ČT: Čítanka str. 20 – 23 – Velký dojem – číst a splnit úkoly - listy v pdf.

Hotové ofotit a umístit na Moodle k tomuto úkolu v jpg. nebo pdf. :) - oznámkuji!

 


Anglický jazyk

Videokonference 25.11.: Sloveso have got/has got v tázacích větách

: Anglický jazyk

Pozor změna začátku online hodin!

Videokonference proběhne v těchto časech:

1. skupina:   8,50 - 9,20    žáci dle abecedy B - Navrátilova Sil.

2. skupina:   9,25 - 9,55    žáci dle abecedy Navrátilová St. - V.

Měj u sebe: učebnici, Activity Book, sešit English, pouzdro

Kdo nebyl zkoušen ze spelování, bude připraven.

 

Úkol pro všechny: Otevři si sešit English. Napiš datum 25th November a opiš si následující:

 Have got/has got v otázce

Have you got a cat? - Máš kočku?  Have you got two cousins? - Máš dva bratrance?

Has he (John) got a cat? - Má John kočku?  Has she ( Tina) got two cousins? - Má Tina dvě sestřenice?

Odpověď na tyto otázky: Have you got his ruler? - Máš jeho pravítko?                                                                       Yes, I have. - Ano, mám.  x     No, I haven´t. - Ne, nemám.

Has she/he got his ruler? - Má ona/on jeho pravítko?                                                                                               Yes, she/he has.   x   No, she/he hasn´t. 

How many? Kolik?

How many pets have you got? I have got a dog.

How many pets has she/he got? She/he has got two cats and a dog.


Matematika

Středa 25.11. G: Rýsování rovnoběžek - procvičování

: Matematika

Středa 25.11. G: Rýsování rovnoběžek: str.73/ 2, 74/pročíst zelený rámeček a splnit cv. 1

Hotové ofotit a umístit na Moodle k tomuto úkolu v jpg. nebo pdf. :) - oznámkuji!

 


Tělesná výchova

Středa 25.11.TV: Cvičíme jógu - pokračování

: Tělesná výchova

Středa 25.11.TV: Cvičíme jógu - pokračování 

Odkazy: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1576-joga-cvik-kobylka

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1603-joga-cvik-velbloud