Přehled učiva a úkolů pro žáky s přístupem k Internetu


Český jazyk a literatura

Mluvnické kategorie a tvary podstatných jmen -pád

: Český jazyk a literatura

  1. Zopakujte si pádové otázky.
  2. Doplňte cvičení v přiloženém souboru, uložte na moodlu do JČ do složky Pád podstatných jmen. 

Přiložený soubor:

Anglický jazyk

Opakování: UNIT 1 - slovíčka, spelování, mluvnice

: Anglický jazyk

Hello!

Prošli jsme celou UNIT 1. Po návratu do školy nás čeká v brzké době test. Opakujte si a buďte připraveni. 

1. Komplet slovíčka UNIT 1 sekce A - D, viz Activity Book str. 74

2. Přehled probraného učiva (mluvnice) v UNIT 1, viz Activity Book str. 65 - 66 1.7.

3. Spelování: píšu písmena při diktátu, umím vyspelovat jakékoliv slovíčko

V Activity Booku vypracuj: str. 10/4, 11/I can... - ověř si své znalosti a označ, jak jsi na tom.

 

Uvidíme se v pátek při online hodině a budeme hodně spelovat:-).


Matematika

Videokonference - Kruh, kružnice

: Matematika

Procvičíme si kružnici a kruh. Přichystejte si sešit G, učebnici M, pravítko, tužku č.3 a kružítko.

Kdo se nezúčastní, zopakuje si učivo v uč. na str.61.

DÚ : Do sešitu G opiš tyto zápisy a kružnice narýsuj k ( S; r = 4 cm), m ( O; r = 3 cm 5 mm),  r ( P; r= 5 cm), s ( T; r = 2 cm 5 mm) .Zkontroluji ve škole.

chlapci v 9. 00 hod., děvčata v 9. 45 hod.

 


Informatika

Základy práce s počítačem - Psaní

: Informatika

Chválím všechny, kteří splnili úkoly z minula. Hodnocení úkolů naleznete ve známkách v Moodlu. 

Tento další úkol splňte v den, kdy máte podle rozvrhu Informatiku.

  • Přihlaste se do Moodle do předmětu Informatika a z kategorie "Klávesnice" splňte: "Úkol - Psaní"
    • Na svém počítači vytvořte textový soubor v jakémkoliv programu na psaní (např. Poznámkový blok nebo Word nebo cokoliv). Do souboru opište e-mail z vaší učebnice Českého jazyka ze strany 30. Věty opisujte gramaticky správně, rozlišujte velká a malá písmenka, tečky, čárky, mezery.  Pište sami, v klidu. Nebojte se zkoušet různá písmena. Díky pravidelnému tréninku se to naučíte.

    • Soubor uložte ve svém počítači a odevzdejte jej na Moodle do již zmíněného úkolu: "Úkol - Psaní".

    • Hodnocena bude správnost a kompletnost opisu. Úkol vám oznámkuje učitel do příští hodiny Informatiky.


Výtvarná výchova

Drak - obrázek k popisu draka

: Výtvarná výchova

Nakresli pastelkami nebo voskovkami draka podle svého popisu z pondělí na výkres nebo jiný papír. Ofoť a ulož na moodl do VV do složky Drak.