Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

VIDEOKONFERENCE (12:35-13:20 hodin) - epos o Gilgamešovi

: Český jazyk a literatura

Dobrý den,

udělejte si pracovní list k eposu o Gilgamešovi a také zápis do sešitu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis:

Epos zpravidla vypráví o hrdinských činech, proto se mluví o hrdinském eposu, a týká se událostí významných pro určitý národ.

Nejstarší eposy vychází z mýtů a odehrávají se v blíže neurčeném čase. Příkladem jsou sumerský Epos o Gilgamešovi či starořecké eposy Ilias a Odysseia.

Ve středověké Evropě vznikla také řada eposů, označovaných zpravidla jako rytířské, např. vypravující o Rolandovi, králi Artušovi, o Nibelunzích.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přiložený soubor:

Matematika

Rovinné útvary - Obvody a obsahy

: Matematika

Prosím o splnění těchto úkolů z učebnice: 63/4, 63/5 (všechny tři obrazce), 63/7A.


Přírodopis

Mnohobuněční živočichové - žahavci

: Přírodopis

Dobrý den,

děkuji, že jste se podívali na video.

1. Z prezentace si nakreslete obrázek stavba těla Nezmara obecného
- nakreslete obrázek, popište jej
- dokončete zápis

2. Opište si medůzovce
- obrázek z prezentace není nutný

3. Opište si korálnatce
- obrázek z prezentace není nutný

4. Připravte se na opakování Žahavci v pátek 27. 11. 2020
- v moodlu najdete v pátek test

Kdyby nastaly nějaké problémy a vy si s něčím nevěděli rady pište na mail Zaoral19@seznam.cz
nebo na WhatsApp +420 723 70 50 28 (klidně mi napište na mobil a já vám odpovím obratem) :)

Hezký týden
ZZ


Informatika

Vyhledávání na Internetu

: Informatika

Bez počítače nelze splnit.


Hudební výchova

VIDEOKONFERENCE: Advent a hudba, hudba chrámová, varhanní, hra na online hudební nástroje - koleda

: Hudební výchova

Milé šesťačky a šesťáci, zdraví vás teoreticky s poslední distanční výukou HV před návratem do školních lavic Mgr. Marie Sobotková.

Váš úkol je si vypracovat úkoly distanční výuky a nalepit do sešitu HV + předchozí zápisy a dnešní zápis. Vše mi ukázat po návratu do ZŠ, doufejme, že již od 30. 11. v době vaší výuky HV.

Za 11.10. - 23.10. 2020:

Úkol: Doplníme do myšlenkové mapy PRAVĚK A HUDBA další větší "obláček" se samostatným ramenem - Hudební nástroje a z tohoto obláčku vyběhnou další ramena - rostlinné, kostěné, dřevěné, blanité, střevové, kamenné, keramické, lidský hlas

+ Vyrobit si jednoduchý hudební nástroj jako v pravěku - po návratu do školy donesete - stačí i fotka či jeho popis.

Za 2. a 4. 11: úkol - Jaký je váš oblíbený hudební nástroj, na který hrajete nebo by jste chtěli hrát. Pokud nemáte žádný oblíbený hudební nástroj a ani netoužíte na žádný hrát, napište to a popište libovolný hudební nástroj.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 9. a 11. 9.: zápis Stupnice, úkol - Napište jestli jste zkoušeli zahrát nebo zazpívat někdy v životě nějakou stupnici (ve škole jsme ji vlastně zkoušeli, když jsme se učili hudební abecedu, protože hudební abeceda C, D, E, F, F, A, H(C ) = stupnice C dur.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 16. a 18. 11.: zápis Akord + úkol: Jaká osobnost z hudebního světa minulého či současného je vaším vzorem či se vám líbí a proč.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zápis za 23. a 25. 11.:

Advent a hudba

Advent – z latinského slova „adventus“ příchod  ( 4 neděle před Vánocemi)

Roráty – české adventní duchovní písně 

                - forma ranní adventní  mše  

Název je odvozen od vstupního zpěvu "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte nebesa shůry)

Původ rorátů  jako formy ranní Mariánské mše svaté sahá až do doby vlády Karla IV.

vrchol v 16. st., vždy zpívané česky – uchování jazyka

konané časně ráno 

žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici

Ejhle, Hospodin přijde

Adam Václav Michna z Otradovic (1600 - 1676)

 - Rodičko Boží 

- Píseň Adventní 

- Zavítej  k nám 


Cvičení z anglického jazyka

VIDEOKONFERENCE 10.45-11.30 Přítomný čas průběhový

: Cvičení z anglického jazyka

Hello!

Dnes si zahrajete hru, při které si zopakujete rozdíl mezi přítomným čase prostým a průběhovým. Pomůcky i pravidla najdete přímo u hry. 
Zdraví Vás Lucie Konečná

Přiložený soubor:

Seminář z anglického jazyka

Časopis Ready. The Tallest Animals.

: Seminář z anglického jazyka

Hello again! Dnes si otevřeme listopadový časopis a přečteme si o nejvyšším zvířeti, žirafě.

1. čti časopis str. 12.

2. čti TASK pod článkem. Zvládneš podle poslechu  doplnit 3 chybějící slova?

3. Do sešitu napiš: 25th November, The Tallest Animals. Opiš str. 12 VOCABULARY 1 - 18 česky a anglicky a napiš 3 slova, která chybí v úkolu.

4. Práci odevzdej.

Have a nice day! Jitka Kyasová


Seminář z přírodopisu

Mnohobuněční živočichové - parazité

: Seminář z přírodopisu

Dobrý den,

1. Připravil jsem vám pracovní list
- tématem jsou žahavci, hlísti a ploštěnci
- vyplňte pracovní list
- vyplněný a podepsaný pracovní list odevzdejte do kancelíře školy do 2. 12. 2020

Kdyby nastaly nějaké problémy a vy si s něčím nevěděli rady pište na mail Zaoral19@seznam.cz
nebo na WhatsApp +420 723 70 50 28 (klidně mi napište na mobil a já vám odpovím obratem) :)

Hezký týden
ZZ

Přiložený soubor: