Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

VIDEOKONFERENCE: Zájmena; v 8:50

: Český jazyk a literatura

Práce v pracovním sešitě - celá strana 11, cv. 5, 6/strana 12.


Dějepis

VIDEOKONFERENCE 11:40 - Středověk - Románský sloh

: Dějepis

-


Matematika

VIDEOKONFERENCE 7:55 - Celá čísla, sčítání

: Matematika

-


Přírodopis

Ptáci - význam ptáků v přírodě.

: Přírodopis

Jde o doplněné zajímavé informace formou videa, nelze splnit bez internetu.


Hudební výchova

VIDEOKONFERENCE: Hudba adventu, roráty, chrámová hudba, hra na online hudbení nástroje - koleda

: Hudební výchova

Milé sedmačky a sedmáci,

zdraví vás teoreticky s poslední distanční výukou HV před návratem do školních lavic Mgr. Marie Sobotková.

Váš úkol je si vypracovat úkoly distanční výuky a nalepit do sešitu HV + předchozí zápisy a dnešní zápis. Vše mi ukázat po návratu do ZŠ, doufejme, že již od 30. 11. v době vaší výuky HV.

Za 11.10. - 23.10. 2020:

Úkol: Nalepit zápis - Hudba ve středověku, Gregoriánský chorál, Hudba v období FRANCKÉ ŘÍŠE, Hudba v Západofrancké říši – Francii, Hudba ve Svaté říši římské, HUDBA BYZANTSKÉ ŘÍŠE

Za 4. 11.: ZÁPIS - Hudba ve středověké Anglii, Hudba Vikingů - SEVERSKÁ HUDBA, Hudba ve středověku - Velká Morava

Úkol: Jaký je váš oblíbený hudební nástroj - buď na který hrajete nebo by jste chtěli hrát a proč. Pokud by se stalo a žádný nástroj se vám nelíbí, zvolíte libovolný hudební nástroj, který mi popíšete.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 11. 11.: Zápis - pomocné obrázky

Úkol: Napište, zda si můžete doma zahrát na nějaký hudební nástroj. Pokud žádný doma nemáte, tak co by jste mohli využít venku či např. v kuchyni k rytmickému vyjádření hudby. Využít se dá i vlastní tělo, hřebínek s papírem apod. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 18. 11.: Zápis - pomocné tabulky

Úkol: Jaká osobnost z hudebního světa minulého či současného je vaším vzorem či se vám líbí a proč.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis za 25. 11.:

Hudba prvních Přemyslovců, česká středověká hudba 

  • vznik nejstarších českých hudbeních památek kníže Bořivoj s Ludmilou– křest na Velké Moravě – liturgická hudba - vliv Velké Moravy Kořeny písně Hospodine, pomiluj ny (– ze staroslověnského – Gospodi, pomiluj) 

připisovaná svatému Vojtěchovi (okolo 956–997)

  • 1. zmínka – Kosmas – r. 1055 

  •  

zpívána při volbě Spytihněva II.

r. 1249 při vjezdu Václava I.

Text  - 1380

Notace 1397 Janem z Holešova

  • Spytihněv I. - sněm v Řezně – latinská liturgie 
  • sv. Václav – legendy – písně – latinské, české- Svatováclavský chorál: SVATÝ VÁCLAVE,  

- zpívá se do dnes
- jeden z nejstarších a nejznámějších českých chorálů
- nejprve se zpíval latinský - gregoriánský chorál ke sv. Václavu 
- pak český text 
- v průběhu dějin se text doplňoval - za husitských válek pravděpodobně sloka „Ty jsi dědic české země....“. Ale kořeny chorálu asi již před 12. st. 

  • Další nejstarší české středověké hudební památky: 

- Buóh všemohúcí (14. st.) 
- Jezu Kriste, ščedrý kněže (14.st.) 

 

  • Duchovní hry: Mastičkář  

Hra veselé Magdalény  
 

  • Světské umělé písně: 

Dřevo sě listem odievá

Adělíku rozkochaný 

  • Koledy - duchovní písně o narození Ježíše Krista:

Stala se divná věc 

Vizmež pacholíčka


Cvičení z matematiky

Zlomky - souhrnné opakování

: Cvičení z matematiky

Zdravím vás,

vypočítejte příklady z pracovního listu a své řešení odevzdejte do kanceláře školy nejpozději do úterý 1. 12. 2020.

Neodevzdání úkolu bude hodnoceno nedostatečně.

Přiložený soubor:

Seminář z matematiky

Zlomky

: Seminář z matematiky

Prosím o vypracování úkolů z přílohy.

Přiložený soubor:

Seminář z dějepisu

dobrovolná VIDEOKONFERENCE na 15 min. (12:35-12:50)

: Seminář z dějepisu

-