Přehled učiva a úkolů pro žáky bez přístupu k Internetu


Český jazyk a literatura

VIDEOKONFERENCE 11.40-12.25 Počátky národního obrození

: Český jazyk a literatura

Dobrý den, 

v dnešní hodině literatury (25. listopadu) začneme probírat národní obrození. Do sešitu si nalepte zápis. Zápis si přečtěte. Přečtete si také text Počátky národního obrození a odpovězte na otázky v rámečku (na poslední otázku odpovídat nemusíte). 

Nakonec vypracujte pracovní list - Rukopisy.
Vypracovaný pracovní list a odpovědi k prvnímu textu si od vás vezmu, až se potkáme ve škole. 
Zdraví Vás Lucie Konečná


VIDEOKONFERENCE 7.55-8.40 Zájmena - procvičování

: Český jazyk a literatura

Dobrý den, 
dnes budeme pokračovat v procvičování zájmen. Postupujte podle pracovního listu. Pracovní list podepište a vraťte zpět do školy ke kontrole.
Zdraví Vás Lucie Konečná

Přiložený soubor:

Ruský jazyk

14. lekce - ŠKOLA - Co mám a nemám rád?

: Ruský jazyk

 • Zdravím všechny a chválím ty z vás, kteří opravdu poctivě plní všechny zadané úkoly. Poznáte to určitě v pololetním hodnocení :)
 • Vezměte si svoji Písanku, otevřete ji na str. 51 a začínáme úkolem 5.
 • Doplňujeme pouze znaky Ju - Ю !!! Pouze ve třetím řádku ve slově ŠKOLE - píšeme E - a v posledním slově ŽÁKYNĚ - dopisujete znak C = Ц

Cvičení překládáte do češtiny - máme zde nová slovesa:

1.  Я  Ч И Т А Ю - ja čitáju = ---------------------------------

2.  Я  И Г Р А Ю - ja igráju = ---------------------------------

3. Я  П О Н И М А Ю - ja panimáju = -----------------------------------

4.  Я  З Н А Ю - ja znáju = -------------------------------------

5.  Я  О Т В Е Ч А Ю - ja atvječáju = --------------------------------------

6.  Я  Л Ю Б Л Ю - ja ljubljú = ---------------------------------

7. Ю Л И Я - júlija = Jůlie

Kdo nepozná, o která slovíčka se jedná, musí se v Písance na str. 54 a 55 podívat a najít odpověď.

 • Ve cvičení 6 str. 51 si nacvičíte psaní slovesa MÁM RÁD/A  pište psací i tiskací azbukou.
 • Cvičení 7 str. 51 přiřazujete slovíčka uprostřed buď do kategorie Já mám rád - Já nemám rád. Slova uprostřed přeložte podle slovníčku str. 55 i do češtiny.


Videokonference 8:50 hod. skupina Teriaki

: Ruský jazyk

Ruský jazyk skupina Teriaki

Na straně 55 vypracuj cvičení 17 a na straně 56 cvičení 19c. pracuj buďto do sešitu nebo stačí jen doplnit do přiložených kopií učebnice.


Německý jazyk

Opakování

: Německý jazyk

Všechny zápisy a úkoly v pracovním sešitě  odevzdej ve škole.

Úkol:

 - pracovní sešit str. 64, cv. 1, 2, 3, 4, 5


Výchova k občanství

Bankovní produkty

: Výchova k občanství

Opiš a odpověz na otázky nebo doplň věty (na základě přečtení informací z brožury - viz příloha):

 1.  Jak se nazývá odměna, kterou nám dává banka za to, že u ní spoříme peníze?

 2. Jaká je výhoda spoření?

 3. Co je to likvidita?

 4. Jaký je rozdíl mezi "spořícím účtem" a "termínovaným vkladem"?

  1. Na základě grafu "Výnos a likvidita" doplň věty (vyber ze závorky správné slovo): Na termínovaném vkladu bývá většinou (vyšší X nižší) úrok než na běžném účtu, ale své peníze z termínovaného vkladu (dostanu X nedostanu) hned, jak si o ně požádám. 

 5. Úkol odevzdej ve škole.

Přiložený soubor:

Matematika

Součin mocnin se stejným základem.

: Matematika

Dnes se naučíme, jak se násobíme mocniny se stejným základem. 

Násobíme je tak, že základ opíšeme a mocnitele sečteme.

!Připomeňte si znova co je základ mocniny a co mocnitel!

1. Zapište do sešitu přiložený zápis.

2. Vypočítejte z učebnice příklady str. 80 / cv. 1, str. 81 / cv. 2, 3.

Přiložený soubor:

Hudební výchova

VIDEOKONFERENCE: Hudební nástroje a jejich rozčlenění, hra na virtuální hudbení nástroje, Advent

: Hudební výchova

Milé osmačky a osmáci, zdraví vás teoreticky s poslední distanční výukou HV před návratem do školních lavic Mgr. Marie Sobotková.

Váš úkol je si vypracovat úkoly distanční výuky a nalepit do sešitu HV + předchozí zápisy a dnešní zápis. Vše mi ukázat po návratu do ZŠ, doufejme, že již od 30. 11. v době vaší výuky HV.

Za 11.10. - 23.10. 2020:

Úkol: Prosím do své myšlenkové mapy si zapište další  "obláčky" myšlenky: opera, balet, oratorium, kantáta

Za 2. a 4. 11: ZÁPIS + so myšlenkové mapy přibudou další "mráčky" - sonáta, koncert, suita, fuga

Úkol: Jaký je váš oblíbený hudební nástroj - buď na který hrajete nebo by jste chtěli hrát a proč. Pokud by se stalo a žádný nástroj se vám nelíbí, zvolíte libovolný hudební nástroj, který mi popíšete ho.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 9. a 11. 11. : zápis + do myšlenkové mapy zapíšete jména J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi

Úkol: Napíšete jméno barokního skladatele -  osobnosti, která Vás zaujala a jméno osobnosti jež  jste již znali a kterou ne. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za 16. a 18. 11.: zápis + do myšlenkové mapy připište jména: Pavel Josef Vejvanovský, Adam Michna z Otradovic, H. I. F. Bieber, Jan Dismas Zelenka

Úkol: Jaká osobnost z hudebního světa minulého či současného je vaším vzorem či se vám líbí a proč.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zápis za 23. a 25. 11. 

Hudební nástroje:

Rozdělení hudebních nástrojů

1.STRUNNÉ 

a) smykací:

-   smyčcové (housle,viola,violoncello,kontrabas)

-   kolové (niněra)

b) drnkací:

-   s hmatníkem ( kytara,loutna,banjo,mandolína)

-   bez hmatníku ( harfa, lyra)

-   s klaviaturou ( cemballo, spinet)

c) úderné:

-   s klaviaturou (klavír)

-   paličkové ( cimbál)

2.DECHOVÉ

a) ústní

-   bez štěrbiny (příčná flétna,Panova flétna)

-   se štěrbinou ( zobcové flétny,fujara,okarína,píšťaly)

b) plátkové

-   s jednoduchým plátkem (klarinet,saxofon,dudy)

-   s dvojitým plátkem (hoboj,fagot,anglický roh)

c) nátrubkové

-   přirozené-bez pístů (pozoun,rohy)

-   chromatické (trubka,lesní roh,tuba)

d) vícehlasé

-   s klaviaturou (varhany,harmonium,akordeon)

-   prosté ( foukací harmonika) 

3.BLANOZVUČNÉ (membranofony)

a) s vyladěným tónem-chvění přímé ( tympány)

b) s tónem neurčité výšky (ostatní typy bubnů)

4.SAMOZVUČNÉ (idiofony)

a) s vyladěným tónem (např. xylofon,marimba,zvony)

b) se zvukem neurčité výšky ( činely,tamburína,kastaněty,tam-tam)

5.Jiné

(tón je dotvářen,nebo vytvořen elektronickou cestou)

a) elektrofonické (kytara,baskytara)

b) elektronické (varhany,syntezátory)